PRIVACY POLICY, ALGEMENE VOORWAARDEN


PRIVACY BELEID

In overeenstemming met de bepalingen van de Organieke Wet 3/2018, van 05 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, in Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en andere toepasselijke wetgeving, informeert Berganti Bikes hierbij de gebruikers van haar website over haar beschermingsbeleid met betrekking tot persoonsgegevens die zijn verzameld van gebruikers van de website, zodat zij vrij en vrijwillig kunnen beslissen of zij Berganti Bikes de persoonsgegevens willen verstrekken die zij kunnen worden gevraagd in te dienen of die over hen kunnen worden verkregen als gevolg van de toegang tot en het gebruik van de website.

Welke gegevens verzamelt Berganti Bikes?

Berganti Bikes verzamelt de volgende Persoonsgegevens over de Gebruikers van haar Website:

Informatie over de reservering

Wanneer gebruikers een Berganti Bikes service reserveren, moeten ze hun voornaam, achternaam, nationaliteit, ID of paspoortnummer, e-mailadres en telefoonnummer opgeven. Deze informatie wordt door Berganti Bikes gebruikt om de reservering te verwerken en om contact op te nemen met de gebruiker in het geval dat er een incident is met betrekking tot de reservering of als het niet mogelijk is om een elektronische bevestiging van de reserveringsaanvraag te sturen. De gebruiker dient ook de te gebruiken betaalmodaliteit van de kaart aan te geven, samen met het nummer en de vervalgegevens van de kaart om Berganti Bikes in staat te stellen de betaling van de dienst te verwerken.

Berganti Bikes maakt gebruik van een veilige betaalgateway, wat betekent dat Berganti Bikes geen zicht heeft op de gegevens van de betaalmethode en deze niet mag opslaan.

Transactielogboek

Berganti Bikes houdt een logboek bij van alle transacties met gebruikers.

IP-adres

Berganti Bikes verzamelt het IP-adres wanneer gebruikers de website bezoeken. Deze gegevens identificeren alleen de ISP van de gebruiker (Internet Service Provider) en bevatten geen persoonlijke informatie over de gebruiker. Berganti Bikes gebruikt deze gegevens om meer informatie te krijgen over waar het verkeer op de website vandaan komt.

Cookies

Berganti Bikes gebruikt cookies op haar Website. Cookies zijn gecodeerde tekstbestanden die de Website op de computer van de Gebruiker opslaat. Berganti Bikes gebruikt cookies om de website en het aanbod te personaliseren naar de behoeften van de gebruiker en om de surfervaring op de website te verbeteren. Cookies worden ook gebruikt om te weten te komen welke webpagina's het meest worden bezocht en zo de inhoud ervan te verbeteren om ze aan te passen aan de interesses van de Gebruiker en de toegang tot de pagina's te vergemakkelijken. Het type cookie dat in deze Website wordt gebruikt, staat bekend als "sessiecookies" en "permanente cookies". Sessiecookies zijn tijdelijk en worden automatisch verwijderd wanneer een Gebruiker onze Website verlaat. Permanente cookies blijven op de harde schijf van de computer totdat de gebruiker ze verwijdert. Cookies worden niet gebruikt om informatie te verzamelen over bezoeken aan andere websites, of om de persoonlijke gegevens van gebruikers te achterhalen, afgezien van de gegevens die ze vrijwillig geven in hun omgang met Berganti Bikes. Cookies brengen geen schade toe aan de computer van de Gebruiker, noch aan de computerprogramma's en bestanden die daar zijn opgeslagen. In ieder geval heeft de gebruiker de mogelijkheid om het aanmaken van cookies te verhinderen door de betreffende optie in zijn internetbrowser te selecteren. Als een gebruiker echter besluit om het gebruik van cookies uit te schakelen, kan het browsen langzamer gaan dan normaal.

Tenzij anders aangegeven, zijn de antwoorden op vragen over Persoonsgegevens verplicht en ontbrekende antwoorden betekenen dat het onmogelijk is om de fietsverhuurservice of enige andere service die beschikbaar is voor gebruikers in de Berganti Bikes website te bieden.

Bovendien kan een gebruiker die deelneemt aan een online-enquête, verplicht worden om persoonlijke informatie te verstrekken, zoals gegevens over persoonlijke kenmerken. Het staat de gebruiker vrij om deze gegevens al dan niet te verstrekken. De resultaten van het onderzoek worden alleen gebruikt om de functies en het gebruik van de Berganti Bikes website te verbeteren en voor geen enkel ander doel.

Wat doet Berganti Bikes met de gegevens?

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden opgenomen in een computerbestand met persoonlijke gegevens dat door Berganti Bikes onder eigen verantwoordelijkheid is aangelegd, met als doel de contractuele relatie met de gebruiker te onderhouden en te beheren, evenals alle werkzaamheden op het gebied van informatie en marketing van de fietsverhuurservice en andere aanverwante activiteiten. Als u tijdens het verhuurproces ook een hotel bij ons reserveert, deelt Berganti Bikes uw gegevens met het hotel waar u de reservering heeft gemaakt. Om uw reservering af te ronden, zullen wij de reserveringsgegevens van de door u gevraagde accommodatie overbrengen. Deze gegevens omvatten uw naam, contactgegevens, betalingsgegevens, de namen van de personen die met u meereizen en eventuele voorkeuren die u hebt uitgesproken bij het maken van de Reservering. Als u vragen heeft over uw reservering, zullen wij contact opnemen met de hoteldirectie en hen vragen uw vraag te behandelen.

Berganti Bikes kan ook gebruik maken van de elektronische postadressen van de gebruiker die zijn verzameld om marketinginformatie via elektronische post of gelijkwaardige media te versturen naar de gebruikers die daarvoor toestemming hebben gegeven bij het invullen van de formulieren op de website. Gebruikers kunnen te allen tijde hun toestemming voor het ontvangen van marketinginformatie via elektronische post of andere media intrekken.

In het geval dat de online reservering niet effectief wordt gemaakt, zal Berganti Bikes de persoonlijke gegevens die door de gebruikers uitdrukkelijk zijn verstrekt voor het verzenden van marketingcommunicatie via elektronische post of soortgelijke media, alleen bewaren zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken, terwijl de andere verstrekte gegevens worden geannuleerd omdat ze niet langer geldig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming. Leveranciers van diensten van derden: we kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om uw persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. Dit proces wordt om een aantal redenen uitgevoerd, bijvoorbeeld om marketingmateriaal te versturen. Derde dienstverleners werken onder geheimhoudingsclausules en zij mogen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Betalingsdienstaanbieders en (andere) financiële instellingen: Wanneer een verzoek wordt gedaan om een reservering te retourneren, hetzij door u, hetzij door de houder van de creditcard waarmee de reservering is gemaakt, moeten wij bepaalde gegevens delen met de betalingsdienstaanbieder en met de financiële instelling om deze retourzending te beheren. We zullen ook informatie delen met de relevante financiële instellingen als we het strikt noodzakelijk achten om fraude op te sporen of te voorkomen. Bevoegde autoriteiten: wij zullen uw persoonlijke gegevens delen met overheidsinstanties wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer het strikt noodzakelijk is om strafbare feiten en fraude te voorkomen, op te sporen of te vervolgen.

Niettegenstaande het voorgaande, gezien het feit dat Berganti Bikes een scala aan diensten aanbiedt via haar website, dienen Gebruikers ook de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de gevraagde diensten zorgvuldig te lezen, zodat ze te allen tijde op de hoogte zijn van de behandeling die uw gegevens krijgen in het geval dat deze Algemene Voorwaarden bepalingen bevatten die afwijken van de hierin vastgelegde bepalingen.

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen, verzoeken wij u in ieder geval een elektronische brief te sturen. naar info@bergantibikes.com of stuur een postbrief met vermelding van het verzoek met een fotokopie van de nationale identiteitskaart of het paspoort van de belanghebbende, naar onderstaand adres: Avd. Bartolomé Riutort 57, Can Pastilla 07610.

Hoe beschermt Berganti Bikes uw gegevens?

Berganti Bikes verbindt zich ertoe haar geheimhoudingsplicht met betrekking tot de Persoonsgegevens na te komen en de nodige maatregelen te treffen om de ongeoorloofde wijziging, het verlies, de behandeling of de toegang ervan te voorkomen, in overeenstemming met de stand van de techniek, zoals het SSL-beveiligingsprotocol.

Onze toewijding aan gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wanneer u gevoelige informatie (zoals een betaalkaartnummer) invoert tijdens een registratie- of reserveringsproces, coderen we de informatie met behulp van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Wij volgen de algemeen aanvaarde normen van de industrie om informatie over persoonlijke identificatie en alle persoonlijke gegevens die naar ons worden verzonden te beschermen, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst. Geen enkele methode van gegevensoverdracht op het internet of het elektronische opslagsysteem is 100% veilig. Hoewel we alles in het werk stellen om commercieel aanvaardbare maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Om deze reden vragen wij u geen creditcardgegevens in te voeren in een veld van onze websites, tenzij dit veld speciaal voor dit doel is gemarkeerd.

Wijzigingen in het privacybeleid

In het geval dat Berganti Bikes deze Privacy Policy wijzigt, zal Berganti Bikes dit bekendmaken op de Website om Gebruikers te informeren over eventuele wijzigingen in het type gegevens dat wordt verzameld, de doeleinden van de behandeling en/of overdrachten aan derden. Onder geen enkele omstandigheid zullen wijzigingen in dit Privacybeleid van invloed zijn op de keuze die gebruikers maken met betrekking tot de manier waarop Berganti Bikes hun Persoonlijke Gegevens mag gebruiken. Indien Berganti Bikes op enig moment besluit om de Persoonlijke Gegevens van de Gebruiker op een andere manier te gebruiken dan ten tijde van het verzamelen van de gegevens, zullen de Gebruikers per elektronische post worden geïnformeerd om hun toestemming te vragen om dit te doen.

Berganti Club Privacy

Om lid te worden van de Berganticlub moet u een formulier invullen en uw e-mailaccount valideren. We slaan deze gegevens op om de operaties met betrekking tot de Berganticlub te kunnen uitvoeren, zoals het maken van reserveringen, het verzamelen van mijlen, het versturen van mijlen naar anderen, het betalen met mijlen, zowel online als offline, onder andere.

Wanneer je lid bent van de club, geven we je de mogelijkheid om je vrienden uit te nodigen voor de club. Om dit te doen, moet u hun e-mailadres invullen en wij sturen u een uitnodigingsmail namens u. U bent er verantwoordelijk voor dat hun e-mailadres correct is en dat de ontvanger betrouwbaar is, zodat hij het niet erg vindt of de moeite neemt om een e-mail namens u te ontvangen.

Op dezelfde manier gebruiken we deze gegevens om enkele commerciële mededelingen te versturen. We zullen u nooit bombarderen met e-mails, we sturen er maar heel weinig per jaar, omdat het onze bedoeling is dat ze interessant voor u zijn. U kunt zich in ieder geval altijd afmelden voor deze dienst en u zult in de toekomst geen commerciële communicatie meer ontvangen. In al onze commerciële communicatie is er een knop of link om het abonnement op te zeggen, of u kunt ons ook een e-mail sturen naar info@bergantibikes.com om de opzegging van het abonnement aan te vragen.

Als u zich wilt afmelden voor de Berganti Club, stuur ons dan een e-mail naar info@bergantibikes.com.

VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN
Voorwaarden, fietsen

1) Huurcontract. Het contract wordt aangegaan door Berganti Bikes (Berganti Sports SLU met BTW-nummer B57695199) en u, die als huurder van het materiaal (fietsen, accessoires, extra's, etc.) optreedt. in het huurcontract.

2) Het is uitdrukkelijk verboden om Berganti Bikes onder te verhuren aan een derde partij, tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen, d.w.z. met een agentuurovereenkomst.

3) De reservering.
 1. Reserveringen en Annuleringen
  1. Voor het online reserveren van de fiets(en) en de rest van het materiaal met afhaling en teruggave bij Berganti Bikes, dient u 15% van het totaalbedrag te betalen via onze virtuele POS. De overige 85% dient betaald te worden bij het ophalen van de fiets(en) en de rest van het materiaal.
  2. Voor het online reserveren van de fiets(en) en de rest van het materiaal met aflevering en ophaling in uw accommodatie, dient u 100% van het totaalbedrag te betalen via onze online POS.
 2. Annulering van de reservering. Om uw reservering te annuleren moet u contact met ons opnemen via e-mail,
  1. Als u deze annulering minimaal 30 dagen voor de ophaaldatum aan ons doorgeeft, betalen we het bedrag van uw reservering volledig terug.
  2. Indien de annulering minder dan 30 dagen van tevoren wordt gedaan, is teruggave van het betaalde bedrag niet mogelijk.
  3. Indien u de fiets(en) niet komt ophalen brengen wij u de resterende 85% van de reservering in rekening, zodat u 100% van de reservering heeft betaald.
  4. Annuleringen vanwege weersomstandigheden worden niet geaccepteerd.
  5. Mocht u meer dan 24 uur vertraging oplopen bij het ophalen van de fiets(en), laat het ons dan weten. Anders annuleren we uw reservering de volgende dag.

4) Vereiste documenten. Bij het ophalen van de fiets(en) en ander materiaal dient u een geldig en actueel geldig identiteitsbewijs te overleggen. U kunt uw nationale identiteitskaart, buitenlandse verblijfsvergunning of paspoort laten zien. Een rijbewijs of kredietkaart/wordt in geen geval aanvaard als een geldig identiteitsbewijs.

Er wordt u ook gevraagd om gegevens over uw accommodatie, naam van het hotel, adres en kamernummer te geven.

5) Inzamel- en retourpunt. De levering en teruggave van de fiets(en) en de rest van het materiaal zal plaatsvinden bij Berganti Bikes - In Mallorca op Avd. Bartolomé Riutort 57 Can Pastilla, of op een tussen de partijen overeengekomen plaats, indien niet, zal er een boete van € 100,- van toepassing zijn.

6) Het materiaal. Berganti Bikes stelt de fiets(en) en ander materiaal (pedalen, helmen, GPS, schoenen, etc.) ter beschikking. in perfecte staat. U dient al het materiaal terug te brengen in dezelfde staat als waarin het werd ontvangen, met uitzondering van de gebruikelijke slijtage (wielen, remmen, enz.).

Wanneer de fiets(en) en ander materiaal worden geretourneerd, zal het personeel van Berganti Bikes deze controleren om hun toestand te bevestigen. Als er sprake is van breuk of schade, bent u verplicht de adviesprijs te betalen plus arbeid om elk beschadigd onderdeel te vervangen of te repareren.

7) Huurperiode. U bent verantwoordelijk voor de fiets(en) en ander materiaal tijdens de huurperiode.

 1. De huurperiode begint wanneer u het materiaal ophaalt en eindigt wanneer een medewerker van Berganti Bikes het in ontvangst neemt.
 2. U dient het materiaal op te halen en terug te brengen tijdens de openingstijden van het kantoor.
 3. Indien de fietsen en het andere materiaal voor het einde van de gecontracteerde periode worden geretourneerd, krijgt u geen enkel bedrag terug voor de resterende tijd
 4. Als u de gecontracteerde periode overschrijdt, bent u verplicht een minimumboete van 50€ te betalen. Indien u de fiets later terugbrengt dan overeengekomen, en dit een impact heeft op een andere klantreservering, zullen wij een boete van maximaal 500€ opleggen.

8) Kosten. U dient het in het huurcontract vermelde bedrag te betalen. Dit bedrag wordt betaald bij het ophalen van de fiets(en) en ander materiaal. U bent ook verplicht een eventuele verlenging van de huurperiode te betalen. Bij het ondertekenen van dit huurcontract accepteert u dat wij alle kosten die tijdens de huurperiode worden gemaakt, in rekening brengen op uw betaalkaart.

9) Gebruik van de fietsen en ander materiaal.

 1. Dat zou je moeten doen:
  1. Rijdt de fiets(en) met de nodige zorg en vaardigheid. Rijden met respect en zorg voor anderen is essentieel.
  2. Gebruik de fiets(en) in overeenstemming met de Spaanse wet. Respecteer altijd de weg- en verkeersregels.
  3. Gebruik de fiets(en) legaal en voor legale doeleinden.
  4. Maak gebruik van de veiligheidsmaatregelen en -waarborgen van Berganti Bikes. U bent verplicht deze maatregelen te gebruiken wanneer u de fiets(en) niet gebruikt. Berganti Bikes raadt u aan het slot door het frame, het zadel en de wielen te halen en het slot te bevestigen aan een vast object of een parkeerplaats die ontworpen is voor het stallen van fietsen. In ieder geval is het slot slechts een afschrikmiddel, maar niet voldoende, dus dit soort fietsen mag nooit onbeheerd worden achtergelaten.
  5. Stop met het gebruik van de fiets(en) wanneer u er een probleem mee ontdekt. Informeer Berganti Bikes zo snel mogelijk over het probleem.
 2. Dat moet je niet doen:
  1. Gebruik de fiets(en) voor commerciële doeleinden.
  2. Trek andere voertuigen met de fiets(en).
  3. Vervoer van ontvlambare, explosieve, bijtende of brandbare stoffen.

10) Ongevallen, diefstal en schade.

 1. U dient de politie en Berganti Bikes zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als u betrokken bent bij een ongeval.
 2. Als u de fiets(en) en/of het andere materiaal verliest, als het wordt gestolen of beschadigd, bent u verplicht de totale prijs van de fiets(en) of het materiaal aan hun RRP te betalen.

11) U verklaart hierbij dat u in perfecte gezondheid verkeert en dat u weet hoe u de fiets(en) en ander gehuurd materiaal moet gebruiken.

12) U verklaart hierbij dat u geen drugs, alcohol, gevaarlijke medicijnen of andere verboden middelen heeft gebruikt voordat u de fiets(en) en ander materiaal heeft gehuurd.

13) U moet de wettelijke leeftijd (18 jaar) hebben om dit contract aan te gaan. Als u minderjarig bent, moet u zich laten vergezellen door een meerderjarig persoon die zijn of haar uitdrukkelijke toestemming moet geven.

14) U bent verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering tegen de risico's die het gebruik van de fiets(en) met zich meebrengt. Berganti Bikes kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsels of doden, of voor schade of letsel aan derden. Berganti Bikes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van persoonlijke bezittingen of voor diefstal die tijdens de huurperiode zou kunnen plaatsvinden.

15) Toepasselijke wetgeving. De toepassingswetgeving die het contract tussen u en Berganti Bikes regelt is de Spaanse wetgeving en de plaats van jurisdictie is Palma.

Voorwaarden, hotels

1) Omvang van onze dienstverlening. Onze websites bieden een online platform waar hotels hun producten en diensten kunnen adverteren om te reserveren en waar mensen die onze website bezoeken, kunnen reserveren. Wanneer een hotelkamer wordt gereserveerd via Bergantibikes.com, wordt er een directe (wettelijk bindende) contractuele relatie aangegaan met het hotel waar de reservering wordt gemaakt. Vanaf het moment dat u uw reservering maakt, treden wij uitsluitend op als tussenpersoon tussen u en het hotel, waarbij wij de reserveringsgegevens doorgeven en een bevestigingsmail sturen als vertegenwoordiging van het hotel.

Wanneer wij onze service verlenen, is de informatie die wij tonen gebaseerd op de informatie die ons door de hotels wordt gegeven. Als zodanig hebben de hotels toegang tot een extranet waarmee ze volledig verantwoordelijk zijn voor het updaten van de prijzen, de beschikbaarheid en alle andere gegevens die op onze website verschijnen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat onze service zo nauwkeurig mogelijk is, kunnen we niet controleren of garanderen dat alle informatie exact is, volledig of juist. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten (zoals manifeste of spelfouten), onderbrekingen (als gevolg van crashes (tijdelijk en/of gedeeltelijk) van de server of van reparaties, updates en onderhoud van onze website of om andere redenen), onnauwkeurige, onjuiste of misleidende informatie, of een gebrek aan informatie. Elk hotel is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en correctheid van de informatie (beschrijvend en verwijzend naar tarieven en beschikbaarheid) die op onze website verschijnt. Onze website vormt geen aanbeveling of promotie van de kwaliteit, het serviceniveau, de score of de classificatie (door sterren) van een hotel (of de faciliteiten, omgeving, producten of diensten) die beschikbaar zijn, en moet ook niet worden beschouwd als een aanbeveling of promotie.

2) Voorschot, annulering, no-show en factoren waarmee rekening moet worden gehouden

Wanneer u een reservering maakt bij een hotel, accepteert u hun annuleringsvoorwaarden en no show, samen met de andere aanvullende voorwaarden (levering) van dat hotel die van invloed kunnen zijn op uw reservering of verblijf. De diensten en/of de door het hotel aangeboden producten zijn hier inbegrepen (raadpleeg de leveringsvoorwaarden rechtstreeks in dat hotel). Houd er rekening mee dat sommige speciale tarieven en aanbiedingen geen ruimte laten voor wijzigingen of annuleringen. In het geval van een no-show (gast komt niet aan) of annuleringen met kosten, kan het hotel een toeristenbelasting heffen op/. Houd er rekening mee dat een reservering die de betaling van een (gehele of gedeeltelijke) aanbetaling vereist, kan worden geannuleerd (zonder voorafgaande kennisgeving) op het moment dat de (andere) bedragen in afwachting van de betaling niet volledig in rekening kunnen worden gebracht op de betreffende datum, overeenkomstig de betalingsvoorwaarden van het hotel en de reserveringsvoorwaarden. De voorwaarden voor annulering en vooruitbetaling kunnen variëren afhankelijk van het type kamer. Vertragingen in de betaling, onjuiste bankgegevens, credit- of debetkaartgegevens, ongeldige credit- of debetkaarten of kaarten met onvoldoende saldo zijn uw verantwoordelijkheid en u kunt niet worden terugbetaald of terugbetaald met de vooruitbetaling (in niet-terugbetaalbare accommodatie) als een van de bovenstaande omstandigheden zich voordoet, tenzij het hotel dit accepteert of toestaat in zijn annulerings- en betalingsvoorwaarden (vooruitbetaling).

Als u te laat of met vertraging aankomt op de dag dat u incheckt in het hotel of als u de volgende dag aankomt, zorg er dan voor dat u het hotel informeert (snel en tijdig), zodat zij weten wanneer u aankomt en zo een annulering van uw reservering of kamer of een toeslag voor een no-show kunnen voorkomen.

3) Vrijwaring van aansprakelijkheid. In overeenstemming met de beperkingen die in de voorwaarden zijn opgenomen, en voor zover dit wettelijk is toegestaan, zijn wij alleen verantwoordelijk voor eventuele directe schade die u lijdt, betaalt of contracteert als gevolg van gebreken die zijn toe te schrijven aan onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot het totale bedrag van de kosten van de reservering, zoals aangegeven in de bevestigingsmail.

Echter, en voor zover dit wettelijk is toegestaan, kunnen noch wij, noch een van onze directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, distributeurs, filialen, licentiehouders, advocaten of andere personen die betrokken zijn bij het proces van creatie, sponsoring en promotie van de website en de inhoud daarvan, aansprakelijk worden gesteld: (i) punitieve, speciale, indirecte of gevolgschade, verlies van productie, winst, inkomen, contracten, of enige schade aan klanten of reputatie en verminderde vraag; (ii) fouten met betrekking tot de beschrijving van de informatie (inclusief informatie over prijzen, beschikbaarheid en classificaties) van de Leverancier op ons Platform; (iii) door de Leverancier of andere zakelijke partners geleverde diensten of aangeboden producten; (iv) schade of kosten (direct, indirect, gevolg- of bestraffend) die u ondergaat, contracteren of betalen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, de niet-beschikbaarheid of vertraging van ons Platform; of (v) elke vorm van schade (persoonlijk), overlijden, schade aan eigendommen of andere schade, verliezen en kosten (direct, indirect, gevolg- of bestraffend) die u ondergaat, contracteren of betalen als gevolg van (wettelijke) handelingen, fouten, inbreuk, nalatigheid (duidelijk), opzettelijk professioneel wangedrag, weglatingen, overtredingen, verkeerde voorstelling van zaken, aansprakelijkheid die strikt niet-contractueel is of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven is aan de Leverancier of aan andere zakelijke partners (met inbegrip van werknemers, directeuren, personeel, advocaten, vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen van dezelfde) wiens producten of diensten (direct of indirect) beschikbaar zijn, aangeboden of gepromoot worden in of via ons Platform, met inbegrip van elke annulering (gedeeltelijk), overboeking, staking, overmacht of andere handeling die buiten onze controle valt.

Zowel als het hotel u de kamer, het product of de dienst in rekening heeft gebracht, of als wij de betaling van de prijs (van de kamer/reservering) hebben vergemakkelijkt, aanvaardt u dat het hotel te allen tijde verantwoordelijk is voor het innen, inhouden, uitgeven en betalen van de belastingen voor de totale som van de prijs (van de kamer/reservering) met betrekking tot de juiste belastingdienst. Bergantibikes.com is niet verantwoordelijk voor de uitgifte, inhouding of betaling van de belastingen op de prijs (van de kamer/reservering) aan de juiste belastingdienst. Bergantibikes.com werkt niet als de officiële verkoper van een hotelproduct dat beschikbaar is op onze website.

COOKIES BELEID

Berganti Bikes gebruikt cookies op haar Website. Cookies zijn gecodeerde tekstbestanden die de Website op de computer van de Gebruiker opslaat. Berganti Bikes gebruikt cookies om de website en het aanbod te personaliseren naar de behoeften van de gebruiker en om de surfervaring op de website te verbeteren. Cookies worden ook gebruikt om te weten te komen welke webpagina's het meest worden bezocht en zo de inhoud ervan te verbeteren om ze aan te passen aan de interesses van de Gebruiker en de toegang tot de pagina's te vergemakkelijken. Het type cookie dat in deze Website wordt gebruikt, staat bekend als "sessiecookies" en "permanente cookies". Sessiecookies zijn tijdelijk en worden automatisch verwijderd wanneer een Gebruiker onze Website verlaat. Permanente cookies blijven op de harde schijf van de computer totdat de gebruiker ze verwijdert. Cookies worden niet gebruikt om informatie te verzamelen over bezoeken aan andere websites, of om de persoonlijke gegevens van gebruikers te achterhalen, afgezien van de gegevens die zij vrijwillig verstrekken. geeft in hun omgang met Berganti Bikes. Cookies brengen geen schade toe aan de computer van de Gebruiker, noch aan de computerprogramma's en bestanden die daar zijn opgeslagen. In ieder geval heeft de gebruiker de mogelijkheid om het aanmaken van cookies te verhinderen door de betreffende optie in zijn internetbrowser te selecteren. Als een gebruiker echter besluit om het gebruik van cookies uit te schakelen, kan het browsen langzamer gaan dan normaal.